Drag and drop-festival

14 maj, 2018 kl. 12:44 | Publicerat i Artificiell intelligens, Knowledge18, Las Vegas, Machine learning, Mobil, Service Now | Lämna en kommentar

Pat Casey verkar ha stort förtroende hos publiken på Knowledge18. Innan hans keynote på torsdagen hörs deltagare uttala sig förväntansfullt om att de hoppas på en ”kick ass-keynote” och han möts av intensiva applåder, visslingar och rop när han går upp på scenen.

Hans titel är ”Senior vice president dev ops” men det är inte något särskilt tekniskt inriktat han pratar om. Både hans egna inspel och de gäster han presenterar på scenen betonar att Service Now ”have a thousand developers so you don´t have to”, för att ta ett citat som illustrerar temat.

Pat Casey uppehåller sig vid framtidens arbetsplats och säger att den kommer att utformas utifrån den anställdes behov. Tre saker krävs för det:

  • Great experiences: Verktygen måste vara självklara, roliga, enkla och inte kräva någon träning eller utbildning för att använda.

”Du ska inte behöva logga in i ett specifikt system för att utföra en specifik uppgift, då är vi styrda av tekniken. Rätt verktyg ska hitta mig.” säger Casey.

  • Service intelligence:

”AI har vi på Service Now en lite annan syn på än många andra. AI menar vi kan ta bort det som måste göras men som du inte vill göra i ditt arbete, eller borde behöva göra.”

  • Cross enterprise workflow: Förutom att du ska slippa olika inloggningar för olika delar av arbetet ska systemen vara sammanfogade för att erbjuda överblick.

Casey ger exempel på system för ett antal olika arbetsuppgifter inom ett företag som vanligen sker i separata system: Inköp, telefoni, resor, anställningar, konsultintag, bonusutbetalningar, utbildningar medmera. Ett och samma lättanvända gränssnitt är det som gäller.

Här vill förstås Service Now vara gränssnittet kopplat mot de system som trots allt behövs för olika områden inom ett företag.  Man vill bygga cross enterprise workflows ”without writing code”.

Jessica Moon demar hur man bygger appar i Service Now.

Jessica Moon, design manager, och Greg Petroff, head of global design, kallas in på scenen. Petroff inleder med att säga att Service Now ska hjälpa människor bygga snabbt men också ändra appar snabbt för att skapa bra upplevelser för användarna. Moon betonar att kunderna själva ska kunna bygga sina appar och Petroff flikar in, med tydlig adress till Snapchat, att Service Nows upplägg inte påverkar aktiekursen på samma sätt som ny design kan göra för andra företag.

Sedan demar de hur man genom att dra och släppa från en förbyggd serie av olika funktioner fyller en app med kartor, telefon, kamera, textmeddelande etc. Demon ska se ut att vara live. Man ser dock inte den som ska se ut att sitta bakom datorn och utföra Jessica Moons order. Inte heller framgår om upplägget kommer i ”London”, höstens version av Service Now, eller om det dröjer in på 2019 och ”Madrid”.

Wendy Li.

Wendy Li, second director of application engineering, intar sedan scenen tillsammans Michael Fortson, senior product manager för virtual agent. Dom pratar om hur komplicerat det varit att få in artificiell intelligens för mobil användning och att inga företag använder det, inte ens Pokemon Go, säger Li.

”Man får fram en mängd uppgifter men lär inte av dem.”

Nu återkommer återkommer exemplet från Accentures och Service Nows försök med ärendefördelning via ai och det är det nya gränssnittet ”Agent workspace”, som visas upp och funktionen  ”similar cases” där Service Nows ”virtual agent” analyserar tidigare ärenden och dokumentation och serverar som förslag.

Li och Fortson visar jämför konversation med sök som metod att komma tillrätta med ett problem. Söket visar upp en lång rad förslag till lösning som man måste hoppa mellan tills man hittar rätt. Den virtuella agenten ställer någon snabb motfråga och voilá serveras en lösning på hur man i detta fall ska undvika att en robotgräsklippare jagar katter. Vi får en demo av hur ”Virtual agent designer” fungerar där återigen olika komponenter dras in från en meny. Pat Casey framhåller ånyo hur enkelt detta är och att det görs utan kodknackning. Min kollega konstaterar dock:

”Någon måste ändå göra dom där konversationerna”

 

 

 

 

 

Annonser

Artificiell intelligens i enhandsfattning

9 maj, 2018 kl. 19:37 | Publicerat i Artificiell intelligens, Knowledge18, Las Vegas, Machine learning, Mobil, Service Now | 1 kommentar

Det är CJ Desai, chief product officer på Service Now, som inleder dag två av Knowledge 18. Han påminner om att människor alltid minns upplevelser och bemötanden, särskilt hur man upplever service man får och det är det Service Now ska arbeta med att utveckla:

— Welcome to the era of experience!

Artificiell intelligens finns i Service Nows plattform från och med den nu aktuella plattformversionen ”Kingston” men sprids till fler delar av plattformen när ”London” lanseras i kvartal 3.

CJ Desai tar olika yrkesroller som exempel på hur upplevelsen av service ska förbättras. Ett helt nytt gränssnitt, Agent Workspace, för de som jobbar med IT-support eller annan ärendehantering är den största nyheten. Bland annat tabbar för att parallellt ha ärenden tillgängliga utan att behöva ha fler fönster i webbläsaren öppna, ”Walk up experience” där du kan se din virtuella köplats till IT-supporten, diverse genvägar för att minska mängden klick och så ”Agent assist”.

Spalten längst till höger innehåller Agent Assist som laddar innehåll med hjälp av artificiell intelligens för att ge en supporttekniker hjälp och underlag.

Agent assist plockar automatiskt fram artiklar eller annan dokumentation och presenterar för den som är agent som i sin tur med några enkla klick kan presentera detta för den som anmält ett problem. Alternativt att man kommunicerar med IT-supporten via någon meddelandetjänst som integrerats med Service Now och i chatten får förslag på lösningar. Ingen människa inblandad.

De fiktiva ärenden som spelas upp utlovar blixtsnabb hantering och relevant återkoppling. Och om något problem uppstår till exempel i en chatbot kopplas en levande IT-tekniker in för att lösa problemet. Man ska alltså kunna beställa, fråga eller anmäla något utan att egentligen ha någon förkunskap eller gå någon särskild stans på nätet, än mindre fysiskt.

Återigen framgår att det det stora arbetet med att sätta upp en kraftfull IT-service management-plattform är att förbereda flöden, innehåll, konversationer, roller, beslutsgång och så vidare.

71140E6F-07A8-4074-A98A-F38DABEA22E7

Service Now har ett tusental utvecklare runtom i världen och för att förbättra sina interna flöden byggde man en devops-lösning som kommer att lanseras i ”Madrid”. En ”Enterprise devops-product” som utlovas bidra till att utvecklarteam får både hastighet, överblick och kontroll i ett verktyg istället för i en fragmentiserad verktygsflora.

Greg Petroff, global head of design på Service Now och rekryterad från Google, äntrar scenen och berättar om den ”No code environment” som kommer i ”Madrid” under kvartal 1 2019. Användare ska kunna bygga mobilappar för olika funktioner i Service now på bara ett par timmar.

Alla funktioner i mobilerna ska finnas tillgängliga och man kan deploya omedelbart och dra nytta av all kraft i Service Nows plattform, också den artificiella intelligensen såklart. I princip ska det vara möjligt att styra och interagera med enhandsfattning i till exempel IT-ärenden och HR-frågor.

Det Petroff visar i form av olika skärmdumpar är förstås imponerande men seeing is believing också här. Det är i sammanhanget värt att notera hur kass Service Nows egen konferensapp är och att schemaläggaren för konferensen inte funkar fullt ut på mobilen, bara på dator.

 

 

Skit in skit ut också med artificiell intelligens

9 maj, 2018 kl. 7:25 | Publicerat i Artificiell intelligens, Knowledge18, Las Vegas, Machine learning | Lämna en kommentar

 

6C3D3C8B-9340-48D5-B75B-8A52BD136EC3

Karen Odegaard, technology senior manager på Accenture, och Pushpendra Tiwari, ansvarig för Service Now architecture på Accenture.

Konsultbolaget Accenture med 400 000 anställda i 120 länder är ett av de företag som gått från att använda Service Now enbart för IT-service management till att vara ett stöd för de anställda på snart sagt alla verksamhetsområden.

IT, finans, HR, fastigheter, marknadsföring, legala frågor och media. Service Now används i hela Accenture.

 

Nu lägger man mycket kraft på att använda artificiell intelligens i plattformen och liksom vid starten med Service Now är det på IT-området man börjat arbeta. I den kommande versionen av Service Now benämnd ”London” finns ytterligare förbättrad artificiell intelligens som en del av plattformen.

Accenture ser möjligheter att förbättra de anställdas arbetsvardag, förbättra effektiviteten, åstadkomma människolik interaktion med användarna, automatisera manuella uppgifter och förbättra datakvalitén.

Karen Odegaard, technology senior manager på Accenture, och Pushpendra Tiwari, ansvarig för Service Now architecture på samma bolag, berättade att det inte varit ett alldeles enkelt arbete. Framförallt var inte datan man använde rensad och strukturerad och man fick lägga mycket tid på att gå igenom vad som skulle användas, hur mycket och hur man i fortsättningen skulle arbeta för att ha relevanta uppgifter i sina system. Skit in skit ut gäller tydligen också när det kommer till artificiell intelligens.

Accenture har lyckats förfina och effektivisera fördelningen av ärenden på sin IT-support genom artificiell intelligens, en tidsbesparing på 11 procent förutom att träffsäkerheten i fördelningen ökat.

Nu arbetar man på att förbättra self service-portalen och se över sin struktur för IT-support. Cirka 11000 ärenden kommer in per dag till self service varav mer än 8000 behöver hanteras manuellt. Målet är att minska antalet ärenden som behöver hanteras manuellt med 74 procent. En förbluffande precis siffra men kommen ur de omfattande tester och försöksverksamhet man genomfört.

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmer som bank, säljare, förare och företagsledare

19 november, 2016 kl. 2:37 | Publicerat i Artificiell intelligens, Boostraplabs, Digital Study Tour, Machine learning, Qurious.io, Roger.ai, san francisco, Uber, Vidora | Lämna en kommentar

Filmen visar det kanske allra mest publika och omtalade exemplen på en av de allra tydligaste trenderna i Silicon Valley: ”Machine learning” (ML) eller ”Artificiell intelligens” (AI). I det här fallet transportföretaget Ubers arbete med att få ut självkörande bilar på gatorna. Begreppen används parallellt och handlar om att få algoritmer att dra egna slutsatser av insamlad data och agera på ett nytt sätt. Inte bara reagera på ett statiskt förprogrammerat sätt utifrån exakt angivna värden.

Utanför Wan-Ifras program i Silicon Valley hade jag anmält mig till en kvällskonferens som riskkapitalbolaget Bootstraplabs (med grundare från Malmö) arrangerade.

bootstraplabs

Kvällskonferens om machine learning på Galvanize Café i San Francisco.

En av de medverkande var just Ubers chef för machine learning, Dr Danny B. Lange, (bördig från Köpenhamn). Han har tidigare arbetat på IBM, med machine learning på Microsoft, byggt Amazons plattform för machine learning och leder nu ett infrastrukturteam hos Uber som bygger machine learning som en service åt resten av företaget.

Uber är verksamma inom tre områden:

  • Förare och resor
  • Skapa kartor
  • Självkörande bilar

Machine learning kan enligt Danny Lange lösa klassiska utmaningar för företag som lägre priser, exaktare och snabbare leveranser, högre serviceförväntan från kunderna, hantera komplexa situationer och ge transparens och uthållighet. Arbetet med ML har anor från 40-talet och den första schackspelande datorn men det är nu, 2016, som det riktigt stora genombrottet skett. Algoritmerna kan lära av sina misstag också i mycket komplicerade situationer.

”Det viktigaste är inte att göra korrekt utan att göra snabbt” säger han och tillägger att det finns en gräns för människans förmåga att observera med precision. Vi måste uppdatera oss om verkligheten men kan inte väga in alla komplexa förändringar så alla system faller. På ett mer jordnära plan kan det handla om att Netflix rekommenderar mer kvalificerat och att vi slipper efterhängsen annonsering efter att vi köpt ett plagg vi gjort sökningar på.

”Exploration instead of explotation” summerar Danny Lange och betonar att även om man bygger med bara lite data är det mycket bättre än det som byggs utan någon data alls.

Men det stannar förstås inte vid exempel som nämnts ovan. Företaget Vidora som också var med på konferensen arbetar med att förutsäga och reducera risken att kunder lämnar ett företag. Och räkna ut vad som driver kunders lojalitet med ett företag och skapa merförsäljning. Inom 3 – 5 år räknar Alex Holub, medgrundare och VD, att det är vanligt att företag arbetar med artificiell intelligens. Inte bara för att stödja kundservice. Med data från hela företaget kan man till exempel ge råd till ledningen för hur den ska agera.

vidora

”Vi ordnar så att komplexa mål kan uppnås” säger han.

Redan idag arbetar företaget Roger.ai med att ordna människors fakturabetalningar. Du tar en bild av fakturan, skickar till Roger.ai som ser till att fakturan betalas och att det sker i tid.

”Var fjärde amerikan betalar inte alla räkningar i tid och 44 procent har någon gång missat räkningar. Likviditeten försämras för den som ska ha betalt, det kostar administration att skicka påminnelser och det riskerar skapa en dålig relation mellan kund och företag” säger Cathrine Andersen, en av flera danska medgrundare på Roger.ai som idag består av 9 medarbetare i San Francisco.

Utifrån hur väl man sköter sina inskick av fakturor till Roger kreditbedöms man. Roger kan ge dig kredit så att fakturan betalas medan du betalar av din skuld till Roger. Som nästa steg kommer Roger kunna ställa ut kreditkort på dig. Det ligger alltså nära till hands att se en väldigt automatiserad fullskalig bank växa fram och Cathrine Andersen är tydlig med att utvecklingen kommer ske med kraften i machine learning.

sabrina

Sabrina Atienza, VD och medgrundare på Qurious.

Diskussionerna kring machine learning och sälj har mycket handlat om automatiska köp av annonsutrymme men företaget Qurious arbetar med att coacha säljare i realtid med hjälp av machine learning.

Man analyserar inspelningar av framgångsrika säljares kundsamtal. Algoritmen lär sig vad som är framgångsfaktorer och vad man ska säga när under ett samtal. Det ska inte bli för långdraget och komplicerat  framgår av analyserna. Systemet kan föreslå frågor eller kommentarer eller påståenden utifrån vad som sker.

”Istället för att chefen ska ägna timmar åt att lyssna på en enda säljares samtal, dra slutsatser om det och sedan coacha kan algoritmen coacha säljaren under pågående samtal” säger Sabrina Atienza.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.