Djävulen bor i det skräddarsydda – KPMG om Service Now

7 maj, 2018 kl. 23:01 | Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Jag befinner mig tillsammans med kollegan Björn Olsson i Las Vegas för att vara med på den årliga ”Knowledge”-konferens som arrangeras av företaget Service Now och i år följaktligen heter ”Knowledge 18”.

— Ett event som 2012 samlade sådär 1800 deltagare men i år räknar in över 18000 anmälningar från olika delar av världen, berättar Adam Hutton från KPMG, det första stora konsultbolaget som medverkade på Knowledge-konferenserna och idag har ett eget center of excellence för Service Now, baserat i New York.

Adam Hutton och Simran Sangha från KPMG som sedan 2012 arbetat med projekt och rådgivning kring Service Now. Foto: Björn Olsson

Adam Hutton är i Las Vegas tillsammans med sin kollega Simran Sangha under veckan för att själva hålla föreläsningar och workshops, träffa kunder men också ta del av aktuell utveckling av den molnplattform som Service Now är.

Simran noterar att Service Now i år tonar ner sitt firmanamn väldigt mycket för att istället lyfta fram ”Knowledge” som nästan ett eget varumärke. Kanske en positionering för att fortsätta den rasande tillväxt bolaget haft sedan starten 2004 in på fler områden. Inte prata så mycket teknik och produkt utan mer hur processer kan förenklas och förbättras, givetvis med Service Now som grundbult.

Bonnier-koncernen kommer i och med sitt outsourcingavtal med TCS att samordna sin bas-IT bättre än tidigare och däribland gå över till Service Now som verktyg för IT-administration, inte bara ärendehantering även om det är en nog så viktig del.

— Många bolag börjar använda Service Now just för IT-service management och fortsätter sedan med områden som ekonomi och kundtjänst. Men det vi ser nu är att integration med HR-system och den egna HR-applikationen börjar ta riktig fart, berättar Simran.

— HR är ett bra exempel på hur Service Now jobbar. Man släpper en applikation, ser om användningen tar fart och lägger då in stora resurser på att utveckla den vidare.

En förklaring till att Service Now haft så stark tillväxt bedömer Simran och Adam beror på att företaget använder samma struktur för arkitektur, gränssnitt, integrationer oavsett vilket verksamhetsområde det gäller. Konkurrenter till Service Now har köpt andra bolag och integrerat deras skiftande teknikplattformar. Service Now bygger hela tiden utifrån samma grundkoncept vilket gör det enklare för kunderna att med samma personal och erfarenheter ta sig an nya områden i ett företag.

Plattformen är väldigt lätt att konfigurera och anpassa och det är förstås också där farorna lurar. Många kunder som entusiastiskt utvecklat skräddarsydda lösningar kontaktar KPMG för ”back scaling”. Man har fastnat i en specialanpassad djungel av applikationer som gör de båda årliga uppdateringarna av Service Now-plattformen till ett elände.

— Det är avgörande att styra och prioritera så att inte en ensam utvecklargrupp eller en leverantör till ditt företag bara sitter och löser de beställningar som folk skickar in, säger Simran och framhåller att man måste ha ett centralt plattformsteam och en organisation som övervakar och förvaltar. Både för att jobba i samklang med affärsbehoven och för att inte bygga ett monster. Använd så mycket som möjligt av alla de applikationer som finns färdiga är Adams och Simrans rekommendation.

Service Now har kraftigt förbättrat sin Self Service-portal anser Simran Sangha från KPMG. Stor kraft läggs på att vidareutveckla den machine learning som redan är i bruk.

Service Now har ett egen funktion för att hitta och dokumentera och visa ut infrastruktur men det behöver ofta kompletteras med något mer verktyg, till exempel Splunk.

Vi går igenom en del användarexempel i plattformen och tittar på diverse funktioner och rapporter. Vi hittar lösningar på frågor vi haft med oss men det är mer övergripande reflektioner vi tar med från mötet. Några exempel:

  • Vem eller vilka är ansvariga för olika delar av er IT-infrastruktur?
  • Hur jobbar ni med processer för olika former av beslut och åtgärder i din organisation?
  • Vilka människor berörs av förändringar som kommer i och med plattformsbytet?
  • Hur jobbar ni fortlöpande med uppdateringar av och skapande av nya kunskapsartiklar?
  • Hur säkerställer ni att förändringar i infrastrukturen uppdateras så att ni alltid kan lita på att systemskisser i Service Now är korrekta och att ni inte betalar för hårdvara eller tjänster som inte längre används?
  • Möjligheterna till automatisering är stora. IT-servicedesk försvinner inte men kommer arbeta med mer avancerade frågor, tex rapporter och analyser, avancerade användarproblem, att förbättra och förenkla self service-funktionerna etc.
  • Hur säkerställer ni att ni förvaltar Service Now och inte bara släpper plattformen efter implementeringen?

— Det är viktigt att bygga kunskap, processer och kultur för hur ni ska jobba. Där har ni det stora projektet, säger Simran Sangha.

 

 

 

 

Annonser

News Republic vill bli största globala mobila nyhetsförmedlaren

16 november, 2016 kl. 23:43 | Publicerat i Övrigt, Digital Study Tour, Mobil, News Republic, san francisco, VR | Lämna en kommentar
gilles-raymond

Gilles Raymond,th, grundare och CEO på News Republic som med nya starka kinesiska ägare i ryggen fortsätter sin expansion.

Grundat 2008 i Frankrike av Gilles Raymond är News Republic redan från början ett företag helt mobilt fokuserat. Gilles Raymond kom från spelbranschen och hade ingen erfarenhet av nyhetsbranschen men tyckte att något som konsumeras mer än någonsin av alla mellan 12 och 80 år över hela världen måste ha potential att jobba med.

”Det är spännande! Och vi gör folk klokare.”

2009 kom Iphone ut och News Republic anpassade sig till möjligheterna det gav och expanderade snabbt i Europa och därefter Kina för att slutligen ge sig i kast med USA och på vägen dit också Indien. Det man gör är att via samarbeten med mediebolag över hela världen ta emot och köra automatiska semantiska analyser av texter, förstå innehållet, kategorisera dem och sedan publicera nyheterna i användarnas personaliserade nyhetsflöde.

”Du läser inte allt i en tidning. Kanske 20 procent. Men det du är intresserad av vill du ha mycket av. Vi försöker bygga ett globalt mobilt ekosystem för nyheter och har i dagsläget samarbeten med 2300 olika medier i 42 länder runtom i världen. Och vi skriver i snitt två nya samarbetsavtal per dag just nu” säger Gilles Raymond och tillfogar att ”Mobilen blir första punkt för människors information”.

Man delar 50/50 på annonsintäkterna mellan mediebolagen och  News Republic. Genomsnittsåldern på läsarna är 35 år, 60 procent är män. Tidigare i år köptes man upp av kinesiska Cheeta Mobile och Gilles Raymond blev vice president development för koncernen. News Republic hade 41 anställda innan uppköpet, nu är man 250 personer varav 110 jobbar enbart med machine learning.

”Allt handlar om personalisering. Du måste ha mycket data och det har Cheeta mobile med 650 miljoner användare per månad. Ett bolag som är 6 år gammalt och har ett börsvärde på 2,5 miljarder dollar”.

News Republic med någonstans mellan 15 och 20 miljoner användare per månad mäter sig på om användarna kommer tillbaka efter 24 timmar respektive hur lång tid man lägger hos dem. Från att i begynnelsen ha lanserat en ny app var tredje månad gsläpper man nu nya versioner i snitt var 48:e timme för att hela tiden finslipa och utveckla vidare. Man kör ett par pushar per dag och testar just nu automatiska personaliserade pushar. Användare av smartphones har i allmänhet mella 18 och 24 appar installerade. Av dessa används ungefär 6 stycken varje dag och de 3 i topp står för 60 procent av användningen.

”Jag tror helt på native appar. Hastigheten är alltid den helt avgörande funktionen för din upplevelse och det kan bara en native app ge.”

Gilles Raymond tror däremot inte på betalväggar. NYT med sina massiva mängder besökare lyckas bara få 1,5 miljoner betalande tar han som exempel.

”Det är bara en liten andel av befolkningen som är beredd att betala. Jag betalar för Economist men jag är en liten nisch av en liten nisch. Jag tror starkt på annonsering men inte annonsering som idag. Personaliserad annonsering. FB har visat vad man kan göra. Bra betalt för bra träffsäkerhet.”

Inte heller tror han på VR inom någon snar framtid. Trots att han en gång i tiden jobbade med och forskade om VR.

”It´s still a pretty ugly user experience. A lot of frames that must be displayed to make it look good. It´s a long, long way to something useful.”

cheeta-mobile

”Ta risker och rör dig fort”

2 maj, 2013 kl. 17:46 | Publicerat i Övrigt | 1 kommentar

Anrika magasinet The Atlantic  stod för ett av de avslutande föredragen på INMA i New York. Man har de senaste åren ansträngt sig hårt för att hitta bärkraftiga intäktsmodeller på nätet och lyckas kapitalisera på sina 27 miljoner unika besökare per månad.

M. Scott Havens, ordförande för The Atlantic, framhöll att man måste ha en flora av intäktsströmmar. Annonser, digitala prenumerationer, event, printprenumerationer och andra intäkter som till exempel content marketing.

Viktigt i arbetet med digitala intäkter har varit att röra sig från att sälja annonser till att hjälpa sina kunder med olika kommersiella lösningar.

– Vi måste visa att vi förstår deras affär, säger M. Scott Havens och pekar på några faktorer:

Det gäller att skapa engagerande innehåll men också smart distribution av annonslösningarna och gärna se till att de finns med i sociala sammahang när artiklar delas och att utbudet är plattformsneutralt.

Man har haft en 80 procentig intäktsökning på 4 år och visar svarta siffror sen 2010 utan att tumma på den journalistiska kvalitén som är The Atlantics stomme. Det sker genom att man försöker hålla världsklass på personalen, fokusera på kulturen i företaget, se till att alla förstår varumärkets dna, utvecklar den digital strategin, skapade en eventplattform för att hantera aktuella event och genom att uppmuntra innovation. Han talar inte om vikten av att ha ett crm-system utan använder begreppet DMP, data management platform, för att samla och hantera information om kunderna.

– Det är möjligt att skapa en hållbar affärsmodell runt bra journalistik, även om det inte är lätt, säger M. Scott Havens och hävdar att man ska tävla mot de disruptiva företagen, inte mot andra etablerade företag.

– Ta risker och rör dig snabbt. Tro på det du gör och se till att vara hårdhudad.

”Primetime” på digital primetime

30 april, 2013 kl. 18:45 | Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Anna Rastner, redaktionschef Expressen Digitala Medier, berättade om Expressens TV-satsning. 15 – 20 videoklipp publiceras per dag och är en blandning av egenproducerat och inköpt men programformat och live-sändningar har fått en alltmer framträdande plats.

Live-programmet ”Primetime” tillkom efter att man såg hur trafiken det senaste året förändrats och ökat kraftigt på kvällarna, en ny ”primetime”-slot hade uppstått på webben. Konceptet presenterades mycket elegant för INMA-delegaterna med en sändning av Anna Jernberg Carlsson från studion i Stockholm där man också klippte in en kamera från kongressgolvet till allmän munterhet och applåder.

En story är inte längre ”exklusiv” och går bara i print. Kan lika gärna gå först i TV och följas upp i print med hänvisning till kommande kvälls direktsändning.

Primetime är ett projekt för hela tidningen. Alla kan engageras beroende på vilka nyheter som är aktuella. Prerolls, banners och sponsorer är intäktskällor. Detta år går de digitala intäkterna upp 186 procent – det gavs dock inga handfasta siffror för i år respektive förra året.

Överbelastning – Fixad!

29 april, 2013 kl. 16:56 | Publicerat i Övrigt, INMA, New York | Lämna en kommentar

Skärmavbild 2013-04-29 kl. 16.53.10

Det är en fullsatt konferenssal och…

Omöjligt komma in på wifit

…det är stundtals omöjligt att komma in på wifit. Om inte annat ett kvitto på att deltagarna är digitala och att hotellet kanske skulle behöva lite disruption när det gäller tillgång till wifi 🙂

Uppdatering: Nu sätter hotellt ut extra wifi-enheter för att klara trycket.

INMA officiellt invigt och igång – ”digital disruption” på schemat

29 april, 2013 kl. 14:51 | Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Ravi Dhariwal, President, INMA, and CEO, Times of India Yasmin Namini, Vice President, INMA, and Senior Vice President:Chief Consumer Officer, The New York Times

På måndagen drog kongressen igång på allvar med samtliga delegater var på plats i ett betydligt större konferensutrymme än under söndagen. Och nu blir det titelfest: Ravi Dhariwal, avgående President, INMA och CEO för Times of India samt Yasmin Namini, Vice President och tillträdande President, INMA,  Senior Vice President/Chief Consumer Officer på The New York Times, hälsade alla välkomna.
Förmiddagen ska ägnas åt ämnet ”digital disruption”.

Nätseminarium på Sydsvenskan

31 oktober, 2008 kl. 11:26 | Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , ,

http://bambuser.com/channel/sydsvenskan

 

Joakim Jardenberg

Anders Mildner

Sofia Mirjamsdotter

Über-fragmentiseringen är här

25 september, 2008 kl. 10:13 | Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar
Etiketter: ,

Hur ska mediaföretagen hålla sig kvar och tjäna pengar i det enorma utbud av nya tjänster och sätt att kommunicera som internet medger? Sami Salmenkivi, strategic planner på finska Visionaire, skulle svara på den mångmiljardkronorsfrågan.

Den hårdaste nätanvändaren är en kvinna mellan 18 och 26 år. Fler kvinnor än män finns på Facebook, har egna bloggar och webbsajter. Nätet har blivit socialt.

”Über-fragmentisation” är det begrepp Salemkivi använder för att beskriva utvecklingen. Nischintressen kan levas ut. Finska tjejer (i exemplet Salmenkivis ýngre systrar) gillar ett – för de allra flesta – okänt japanskt band och följer dem noga.

Men hur ska medieföretagen göra alla glada? Nischgrupperna är oändliga. Salmenkivi klargjorde att han inte hade något säkert svar. Men han menar bland annat att mediehus är ett krav för framtiden och att vi ska hålla ögonen på Asien, det man gör där händer här om några år. Och mobilt internet växer kraftigt i vår del av världen nästa år.

Ledorden Salmenkivi pekar ut är Engagera, Lyssna, Prata och Lära för att mediehusen ska vara relevanta också i framtiden.

Nu kroknar datorn strax. Finns som sagt inga eluttag i närheten.

Sök och du skall finna – pengar!

25 september, 2008 kl. 9:47 | Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar
Etiketter: , , ,

Ola Henriksson, webbredaktör och projektledare på Svd.se, var torsdagens första talare på IFRA Local Media Conference i Stockholm på temat ”Is there any profit to be made from search?”. Moderatorn Jörgen Bengtsson, affärsutvecklare på Corren/NT, gav svaret i sin presentation när han konstaterade att 30 procent av nätintäkterna i Sverige kommer från sökområdet.

25 procent av Svd.se:s besökare kommer in till sajten via sökmotorer. Svd delar in sina besökare i strukturerade (följer sajtens upplägg) och spontana (de använder sajtens sök för att hitta vidare). 

Henriksson jämförde navigationsmenyn Svd har med den som läsarna skapar utifrån sina sök på sajten. ”Fra” och ”Beltran” och ”Coldplay” följt av ”Familj” och ”Sudoku” var topp fem förra veckan. Alla sökord går inte att sälja annonser till, men ett stort antal ur den omfattande lista Henriksson presenterade.

Schibsted-kusinen Sesam blev sökmotorvalet för Svd när man installerade Escenic som webbpubliceringssystem. Så här ser söksidan ut efter att ha sökt på ”London”. Kommersiella (som Sesam säljer) och redaktionella erbjudanden kopplade till sökordet. Sesam ger också möjlighet till listningar och recensionssök till exempel. Huvudmålet är nöjda användare och systematiskt arbete med sök ger trafikresultat. 

Sökordsannonseringen väntas kunna gå om bannerannonseringen 2010 och är redan värd en miljard kronor på den svenska marknaden. Men det kräver mycket alert säljarbete: Coldplay är aktuellt för annonsering i samband med en konsert i Stockholm men är dött veckan efter.

Närmare Läsaren till dig, för att travestera en gammal psalm

24 september, 2008 kl. 20:58 | Publicerat i Övrigt | 1 kommentar
Etiketter: , , , , , ,

Planerade att i vanlig ordning randa direkt från föreläsningarna på Ifra Local Media Conference 2008. Men eftersom det inte fanns eluttag slocknade datorn efter en stund. Jag gjorde dock en bambusning från ett av föredragen om hyperlokala sajter som förhoppningsvis går att ta del av på www.bambuser.com/node/41502.

Tor Arne Fanghol, utvecklingsredaktör på norska Bergens Tidende, berättar i bambuser-filmen om tidningens arbete med lokala sajter. Han summerade sitt anförande med att konstatera att man gjort många fel och fått börja om från början med flera delar av projektet och att lokal bevakning har låg status på BT men att man tror på konceptet och tänker fortsätta. Nu kan man också erbjuda lokal annonsering till konkurrenskraftiga priser. Medverkan från läsarna har förororsakat intern diskussion och man har märkt läsarnas nyheter som ”Läsarbidrag” och utbildat ett hundratal läsare i grundläggande kunskap om att skriva, fota och publicera. 

Ingvar Näslund från Vk.se berättade om hur man inriktat sig på att göra bra lokala sajter för läsarna i första hand och först därefter börja vaska fram annonspengarna. Det finns olika tjänster och funktioner på deras lokala sajter men det är nyheter som är det allra viktigaste för att bygga den lokala närvaron och engagemanget underströk Näslund.

För VK blev de lokala sajterna en möjlighet att ta tillbaka mark som getts upp till lokala annonsblad sedan man för några år sedan lagt ner ett antal lokalredaktioner runtom i sitt vidsträckta bevakningsområde. Två personer och lite smart arbete var vad som krävdes. Och bland annat stenhård lansering i print.

Nästa sida »

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.